Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2021

YLEISTÄ

Yhdistyksemme on Tuusulassa aktiivisesti toimiva, perinteitä kunnioittava, puolueisiin kuulumaton ja elämänmyönteinen. Yhdistys edistää jäsentensä vastuunottoa itsestään ja muista sekä kannustaa jäseniä arvostamaan itseään ja toisia.

Vuoden 2021 teema on ”Rohkeasti tulevaisuuteen”.

Sosiaalinen yhdessäolo ja virkistävät tapahtumat kuten kerhot, liikunta, kulttuuri, retket ja matkat ovat kuukausitapaamistemme lisäksi toimintamme pohjana. Vuonna 2020 Korona-pandemia rajoitti toimintaamme merkittävästi ja tuleva tilanne on vielä epävarma. On mahdollista, että joudumme myös vuonna 2021 sopeuttamaan toimintaamme Korona-viruksen vuoksi. 

Olemme toimineet Tuusulan seudun ikäihmisten parissa jo 38 vuotta. Jäsenmäärämme on 187 ja tavoite on edelleen kasvattaa jäsenistön lukumäärää.

TOIMINTA

Kuukausitapaamiset ja kerhot ovat toimintamme perusta

Kuukausitapaamiset pidetään kerran kuukaudessa torstai-päivisin kesätaukoa lukuun ottamatta Mäntymäellä, Tuusulan kunnan eläkeläisjärjestöille tarjoamassa tilassa. Näihin tapaamisiin etsimme jäsenistöämme kiinnostavia luentoja paikallisista ja valtakunnallisista aiheista alansa asiantuntijoiden esittäminä.

Yhdistyksessämme toimii nyt kahdeksan kerhoa, jotka kaikki jatkavat myös ensi vuonna. Muistikerho on kerhoistamme suosituin. Naisten ja miesten kerhot kokoontuvat samanaikaisesti omina ryhminään. Lounaskerho, keilakerho ja kirjakerho kokoontuvat kerran kuukaudessa. Kävelykerhossa reippaallaan yleensä pari kertaa kuussa. Vuonna 2020 aloitettiin myös senioritanssiryhmä, mutta koronapandemian vuoksi ryhmä ehti kokoontua vain kerran kevätkaudella. Jäsenemme tekevät myös auttamistyötä ystäväpalveluna.

Järjestämme retkiä ja matkoja jäsentemme iloksi ja virkistykseksi

Pyrimme kuukausittain järjestämään mielenvirkistystä jäsenillemme kulttuurin, retkien ja matkojen puitteissa. Ohjelmaan valitaan jäsenistöä kiinnostavaa teatteria, konsertteja tai oopperaa sekä kevät- ja syysretkiä. Ilmoittautumiset eri tapahtumiin tehdään yhdistyksen nettisivujen tapahtumaosiossa.

Juhlimme Senioriliiton 50-vuotista toimintaa Tuusulan Gustavelundissa

Kansallinen senioriliitto on perustettu vuonna 1971 Tuusulassa silloisen Kunnallisopiston tiloissa, joissa nykyään toimii Hotelli Gustavelund. Järjestämme yhdessä Uudenmaan kansallisen senioripiirin kanssa Senioriliitto 50-vuotisjuhlan liiton perustamispaikalla Hotelli Gustavelundissa torstaina 26.8.2021.

Osallistumme Uudenmaan kansallisen senioripiirin ja Kansallisen senioriliiton koulutukseen ja muuhun toimintaan

Osallistumme Kansallisen Senioriliiton ja Uudenmaan kansallisen senioripiirin koulutustilaisuuksiin, retkiin ja tapahtumiin. Olemme mukana vuosina 2019-2021 toteutettavassa senioriliiton Rohkeasti seniori -hankkeessa, joka kannustaa ikääntyneitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen.

Vaikutamme paikallistasolla, senioripiirissä ja Senioriliitossa

Yhdistyksellämme on edustus Tuusulan kunnan ikäihmisten (IKNE) neuvostossa. Lisäksi teemme yhteistyötä Tuusulan alueella toimivien muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa ja auttamistyössä SPR:n Tuusulan osaston kanssa.

Yhdistyksellämme on edustaja Uudenmaan kansallisen senioripiirin hallituksessa.

Viestimme aktiivisesti

Tiedotamme toiminnastamme kaksi kertaa vuodessa jäsenille jaettavalla tiedotteella.

Viikoittain ilmoitamme toiminnastamme paikallislehtien yhdistyspalstalla. Lisäksi pyrimme saamaan toimintaamme koskevia juttuja paikallislehtiin. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan paikallisille markkinoille. Piirin ja liiton asioista saamme tietoa Patina-lehdestä, jonne lähetämme myös tietoa yhdistyksemme toiminnasta.

Yhdistyksellä on kotisivut www.tuusula.senioriyhdistys.fi sekä aktiivisesti päivitetyt Facebook-sivut nimellä Tuusulan Seniorit ry.

Taloutemme rakentuu Tuusulan kunnan tuen varaan

Yhdistyksemme talouden perustana ovat jäsenmaksut ja toimintamme kannalta välttämättömät Tuusulan kunnan toimintatuki sekä maksuttomat kokoontumistilat Mäntymäellä.

Senioriliiton 50-vuotisjuhla on suuri ponnistus myös talouden näkökulmasta. Uudenmaan kansallinen senioripiiri tulee osallistumaan kustannuksiin, minkä lisäksi haemme yhdessä senioripiirin kanssa avustusta kustannusten kattamiseksi Kansalliselta senioriliitolta/Kansalliselta seniorisäätiöltä. Toivomme, että Tuusulan kunta ottaisi yhdistyksellemme vuonna 2021 myönnettävän vuosiavustuksen määrässä huomioon myös tämän juhlan.

Tuusulan seniorit ry 
Hallitus