Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2022

Yleistä

Yhdistyksemme on Tuusulassa aktiivisesti toimiva, puolueisiin kuulumaton ja elämänmyönteinen. Yhdistys edistää jäsentensä terveyttä ja hyvinvointia ja tarjoaa jäsenille iloa ja virkistystä.

Vuoden 2022 teema on ”Rohkeasti tulevaisuuteen”.

Sosiaalinen yhdessäolo ja monipuoliset tapahtumat kuten kerhot, liikunta, kulttuuri, retket ja matkat ovat kuukausitapaamistemme lisäksi toimintamme pohjana. Korona-pandemiatilanne on helpottunut, ja jäsenemme on rokotettu, joten todennäköisesti pystymme palaamaan toiminnassamme normaali­tilanteeseen.

Olemme toimineet Tuusulan seudun ikäihmisten parissa jo 39 vuotta, joten yhdistyksemme täyttää 40 vuotta 2022.

Jäsen­­määrämme on 190, ja tavoitteena on olla jatkossakin houkutteleva yhdistys.

Toiminta

Kuukausitapaamiset ja kerhot ovat toimintamme perusta

Kuukausitapaamiset pidetään kerran kuukaudessa torstaisin kesätaukoa lukuun ottamatta Mäntymäellä, Tuusulan kunnan eläkeläisjärjestöille tarjoamassa tilassa. Näihin tapaamisiin etsimme ajankohtaisia luentoja paikallisista ja valtakunnallisista aiheista alansa asiantuntijoiden esittäminä.

Yhdistyksessämme toimii nyt yhdeksän kerhoa. Muistikerho on kerhoistamme suosituin. Naisten ja miesten kerhot kokoontuvat samanaikaisesti omina ryhminään. Digikerho kokoontuu naisten ja miesten kerhojen jälkeen. Lounaskerho, keilakerho ja kirjakerho kokoontuvat kerran kuukaudessa. Kävelykerhossa reippaallaan yleensä pari kertaa kuussa. Senioritanssiryhmä kokoontuu muutaman kerran kaudessa. Jäsenemme tekevät myös auttamistyötä ystäväpalveluna.

Järjestämme vuoden aikana tasavuosia täyttäneille jäsenille syntymäpäivä­kahvit ja uusille jäsenille tervetulotilaisuuden.

Järjestämme retkiä ja matkoja jäsentemme iloksi ja virkistykseksi

Pyrimme kuukausittain järjestämään mielenvirkistystä jäsenillemme kulttuurin, retkien ja matkojen puitteissa. Ohjelmaan valitaan jäsenistöä kiinnostavaa teatteria, konsertteja tai oopperaa sekä kevät- ja syysretkiä. Ilmoittautumiset eri tapahtumiin tehdään yhdistyksen nettisivujen tapahtumaosiossa tai puhelimeen ladattavalla senioriliiton applikaatiolla.

Juhlimme yhdistyksen 40-vuotista toimintaa 5.5.2022

Tuusulan seniorit ry on perustettu 4.5.1982. Olemme varanneet Tuusulan seurakuntakeskuksen Tähtitaivas-salin 5.5.2022 yhdistyksen 40-vuotisjuhlia varten.

Osallistumme Uudenmaan kansallisen senioripiirin ja Kansallisen senioriliiton koulutukseen ja muuhun toimintaan

Osallistumme Kansallisen Senioriliiton ja Uudenmaan kansallisen senioripiirin koulutustilaisuuksiin, retkiin ja tapahtumiin. Rohkeasti seniori -hankkeelle on haettu jatkorahoitusta. Osallistumme hankkeeseen, mikäli rahoitus saadaan.

Osallistumme Kansallisen senioriliiton juhlaristeilyyn 17.-18.5.2022 Silja Europalla.

Vaikutamme paikallistasolla, senioripiirissä ja Senioriliitossa

Yhdistyksellämme on edustus Tuusulan kunnan ikäihmisten (IKNE)neuvostossa. Lisäksi teemme yhteistyötä Tuusulan alueella toimivien muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Yhdistyksellämme on todennäköisesti edustaja Uudenmaan kansallisen senioripiirin hallituksessa.

Viestimme aktiivisesti

Tiedotamme toiminnastamme kaksi kertaa vuodessa jäsenille jaettavalla tiedotteella.

Viikoittain ilmoitamme toiminnastamme paikallislehtien yhdistyspalstalla. Lisäksi pyrimme saamaan toimintaamme koskevia juttuja paikallislehtiin. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan paikallisille markkinoille. Piirin ja liiton asioista saamme tietoa Patina-lehdestä, jonne lähetämme myös tietoa yhdistyksemme toiminnasta.

Yhdistyksellä on kotisivut www.tuusula.senioriyhdistys.fi sekä aktiivisesti päivitetyt Facebook-sivut nimellä Tuusulan Seniorit ry.

Taloutemme rakentuu Tuusulan kunnan tuen varaan

Yhdistyksemme talouden perustana ovat jäsenmaksut ja toimintamme kannalta välttämättömät Tuusulan kunnan toimintatuki sekä maksuttomat kokoontumistilat Mäntymäellä. Uudenmaan kansallinen senioripiiri on myöntänyt 40-vuotisjuhlaan 600 euron avustuksen. Anomme Tuusulan kunnalta juhlaan lisätukea avustushakemuksen yhteydessä.

Tuusulan seniorit ry