Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2020

Yleistä
Yhdistyksemme on paikkakunnalla aktiivisesti toimiva, perinteitä kunnioittava, puolueisiin kuulumaton ja elämänmyönteinen. Yhdistys edistää jäsentensä vastuunottoa itsestään ja muista sekä kannustaa jäseniä arvostamaan itseään ja toisia.

Vuoden 2020 teema on ”Antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan mahdollistaja ja toteuttaja”

Sosiaalinen yhdessäolo ja virkistävät tapahtumat kuten kerhot, liikunta, kulttuuri, retket ja matkat ovat kuukausitapaamistemme lisäksi toimintamme pohjana.

Olemme toimineet Tuusulan seudun ikäihmisten parissa jo 37 vuotta.

Jäsenmäärämme on 180 ja tavoite on edelleen kasvattaa jäsenistön lukumäärää.

Toiminta
Syksyllä 2018 tekemämme jäsenkyselyn tulokset viitoittavat toimintaamme myös vuonna 2020.

Toimintamme perustana ovat kuukausitapaamiset ja kerhot.

Kuukausitapaamiset pidetään kuun ensimmäisenä torstaina kesätaukoa lukuun ottamatta Mäntymäellä, Tuusulan kunnan eläkeläisjärjestöille tarjoamassa tilassa. Näihin tapaamisiin etsimme jäsenistöämme kiinnostavia luentoja paikallisista ja valtakunnallisista aiheista alansa asiantuntijoiden esittäminä.

Varsinaisia kerhoja toimii yhdistyksessämme tällä hetkellä seitsemän. Muistikerho, kerhoistamme suosituin, kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa, samoin kävelykerho. Naisten ja miesten kerhot, lounaskerho, kirjakerho ja keilakerho kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Jäsenemme tekevät myös auttamistyötä ystäväpalveluna.

Lisäksi pyrimme kuukausittain järjestämään mielenvirkistystä jäsenillemme kulttuurin, retkien ja matkailun puitteissa. Ohjelmaan valitaan jäsenistöä kiinnostavaa teatteria, musiikkia tai oopperaa sekä kevät- ja syysretkiä. Suuntaamme ensi vuonna mahdollisesti myös Pietariin. Ilmoittautumiset eri tapahtumiin tehdään Senioriliiton Kilta-järjestelmään yhdistyksen nettisivujen tapahtumaosiossa. 

Jatkamme tarvittaessa jo vuonna 2018 aloitettua nettikoulutusta esim. älypuhelimen käyttöä.

Osallistumme Kansallisen Senioriliiton ja Uudenmaan kansallisen senioripiirin koulutustilaisuuksiin, retkiin ja tapahtumiin. Olemme mukana vuosina 2019-2021 toteutettavassa senioriliiton Rohkeasti seniori -hankkeessa, 
joka kannustaa ikääntyneitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan osallistumiseen.

Yhdistyksellämme on edustus Tuusulan kunnan ikäihmisten (IKNE) neuvostossa.

Teemme yhteistyötä Tuusulan alueella toimivien muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa ja auttamistyössä SPR:n Tuusulan osaston kanssa.

Tiedotus
Tiedotamme toiminnastamme kaksi kertaa vuodessa jäsenille jaettavalla tapahtumakalenterilla.

Viikoittain ilmoitamme toiminnastamme paikallislehtien yhdistyspalstalla. Lisäksi pyrimme saamaan toimintaamme koskevia juttuja paikallislehtiin. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan paikallisille toripäiville.

Yhdistyksellä on kotisivut www.tuusula.senioriyhdistys.fi sekä Facebook-sivut nimellä Tuusulan Seniorit ry.

Piirin ja liiton asioista saamme tietoa Patina-lehdestä, jonne lähetämme myös tietoa yhdistyksemme toiminnasta.

Talous
Yhdistyksemme talouden perustana ovat jäsenmaksut ja toimintamme kannalta välttämättömät Tuusulan kunnan toimintatuki sekä maksuttomat kokoontumistilat Mäntymäellä.