Toimintasuunnitelma

Tuusulan seniorit ry                           

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2024

Yleistä

Yhdistyksemme on Tuusulassa aktiivisesti toimiva, puolueisiin kuulumaton ja elämänmyönteinen. Yhdistys edistää jäsentensä terveyttä ja hyvinvointia ja tarjoaa jäsenille iloa ja virkistystä.

Senioriliiton vuosien 2023-2025 teema on ”Elämäniloa ja voimaa!”, jota myös yhdistyksemme toteuttaa.

Sosiaalinen yhdessäolo ja monipuoliset tapahtumat kuten kerhot, liikunta, kulttuuri, retket ja matkat ovat kuukausitapaamistemme lisäksi toimintamme pohjana.

Olemme toimineet Tuusulan seudun ikäihmisten parissa jo 41 vuotta. Jäsen­­määrämme on n. 235, ja tavoitteena on olla jatkossakin houkutteleva yhdistys.

Toiminta

Kuukausitapaamiset ja kerhot ovat toimintamme perusta

Kuukausitapaamiset pidetään kerran kuukaudessa torstaisin kesätaukoa lukuun ottamatta Mäntymäellä, Tuusulan kunnan eläkeläisjärjestöille tarjoamassa tilassa. Näihin tapaamisiin etsimme ajankohtaisia luentoja paikallisista ja valtakunnallisista aiheista alansa asiantuntijoiden esittäminä.

Yhdistyksessämme toimii seitsemän kerhoa. Muistikerho on kerhoistamme suosituin. Naisten ja miesten kerhot kokoontuvat samanaikaisesti omina ryhminään. Lounaskerho, keilakerho ja kirjakerho kokoontuvat kerran kuukaudessa. Kävelykerhossa reippaallaan pari kertaa kuussa. Kerhot ovat kaikille avoimia. Yhdistyksessä ei ole varsinaista digikerhoa, mutta digiopastusta pyritään antamaan muutaman kerran vuodessa kuukausitapaamisten tai kerhojen jälkeen. Jäsenemme tekevät myös Seniorituki -toimintaa hallituksen linjausten mukaisesti.

Järjestämme vuoden aikana tasavuosia täyttäneille jäsenille syntymäpäivä­kahvit ja uusille jäsenille tervetulotilaisuuden.

Järjestämme retkiä ja matkoja jäsentemme iloksi ja virkistykseksi

Pyrimme kuukausittain järjestämään mielenvirkistystä jäsenillemme kulttuurin, retkien ja matkojen puitteissa. Ohjelmaan valitaan jäsenistöä kiinnostavaa teatteria, konsertteja tai oopperaa, museoita, taidenäyttelyitä ja luontoretkiä. Ilmoittautumiset eri tapahtumiin tehdään yhdistyksen nettisivujen tapahtumaosiossa tai puhelimeen ladattavalla senioriliiton applikaatiolla.

Tavoitteena on järjestää myös yksi yön yli -retki kotimaassa sekä tarjota ulkomaanmatka yhteistyössä naapuriyhdistysten ja / tai Senioriliiton kanssa.

Hallituksen nimittämä matkatiimi valmistelee matkat ja retket hallitukselle päätettäviksi.

Osallistumme Uudenmaan kansallisen senioripiirin ja Kansallisen senioriliiton koulutukseen ja muuhun toimintaan

Osallistumme Kansallisen Senioriliiton ja Uudenmaan kansallisen senioripiirin koulutustilaisuuksiin, retkiin ja tapahtumiin.

Vaikutamme paikallistasolla, senioripiirissä ja Senioriliitossa

Yhdistyksellämme on edustus Tuusulan kunnan ikäihmisten (IKNE) neuvostossa. Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Mäkelä on IKNEn edustajana valtuustokauden ajan hyvinvointialueen vanhusneuvostossa. Lisäksi teemme säännöllistä yhteistyötä Tuusulan alueella toimivien muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa. Teemme paikallista ja alueellista edunvalvontatyötä eri tavoin.

Yhdistyksellämme on vuoro järjestää Vanhustenviikon juhla Tuusulassa lokakuussa 2024.

Yhdistys lähettää edustajat Uudenmaan kansallisen senioripiirin kevät- ja syyskokoukseen. Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Mäkelä valittiin Uudenmaan kansallisen senioripiirin puheenjohtajaksi.

Viestimme aktiivisesti

Tiedotamme toiminnastamme kaksi kertaa vuodessa jäsenille jaettavalla tiedotteella. Viestimme lisäksi säännöllisesti sähköpostiviesteillä jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa. Käytössä on myös maksullisten tekstiviestien lähettäminen Kiltan kautta.

Viikoittain ilmoitamme toiminnastamme Keski-Uusimaa - ja Keski-Uusimaa Viikko -lehtien yhdistyspalstalla. Lisäksi pyrimme saamaan toimintaamme koskevia juttuja lehtiin. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan paikallisille markkinoille ja tapahtumiin. Piirin ja liiton asioista saamme tietoa Patina-lehdestä, jonne lähetämme myös tietoa yhdistyksemme toiminnasta.

Yhdistyksellä on kotisivut www.tuusula.senioriyhdistys.fi sekä aktiivisesti päivitetyt Facebook-sivut nimellä Tuusulan Seniorit ry.

Taloutemme rakentuu Tuusulan kunnan tuen varaan

Yhdistyksemme talouden perustana ovat jäsenmaksut ja toimintamme kannalta välttämättömät Tuusulan kunnan toimintatuki sekä maksuttomat kokoontumistilat Mäntymäellä.

Tuusulan seniorit ry
Hallitus