Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Tuusulan alueella

Vuonna 1982 perustettu yhdistyksemme toimii kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Tuusulan alueella. Kunnan ikääntyvä väestö on rikkaus, jota yhdistyksemme toiminnallaan pyrkii tukemaan.

Pyrimme vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja huolehdimme jäsenistömme henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista.

Paikallisen ikäihmisten neuvoston edustaja on puheenjohtajamme Leena Mäkelä.

Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.