Syksy 2018

Syyskuun tapaaminen 6.9.2018

Tapaamiseen varattu esiintyjä joutui äkillisesti perumaan esiintymisensä. Käytetty aika käytettiin kuitenkin tehokkaasti Tuulikki Petäjäniemen kehittämän kyselylomakkeen täyttämisellä, jolla kerättiin ehdotuksia tulevan vuoden 2019 toiminnan suunnittelua varten.

Lokakuun tapaaminen 4.10.2018

Senioreilla oli runsaasti kysymyksiä ent. keskuspankkiiri Sirkka Hämäläiselle hänen esitelmänsä "Mihin maailma on menossa?" -alustuksen jälkeen.
Sirkka puhui asiantuntevasti teollisten vallankumousten ja nyt menossa olevan teknisen vallankumouksen aiheuttamista muutoksista työtehtäviin ja ihmisten elämään. Hänen mukaansa 30-40 prosenttia työtehtävistä muuttuu jo lähivuosikymmeninä. Tulevissa tehtävissä valttia ovat tunneäly, omaperäisyys, luovuus ja muista huolehtiminen, mikä merkitsee töitä mm. hoitoalalle ja kulttuurin pariin. Robotit tekevät monet raskaat työt ja tuottavat kasvupyrähdyksen, josta saadaan rahat mm. hoitotyöhön. 
Muuttuvat työtehtävät edellyttävät merkittävää koulutuksen kehittämistä. Hyvä peruskoulutusjärjestelmä ei enää riitä, vaan ihmisiä on koulutettava aikuisiällä uusiin työtehtäviin. Kyky oppia uutta ja hakea tietoa nousevat tärkeiksi.
Uudessa tilanteessa tarvitaan sitä sosiaalisuutta ja empaattisuutta, jota pitkähkön työkokemuksen omaavilla suomalaisilla on.

Marraskuun tapaaminen 1.11.2018

Irja Eskola

Piispa, emerita Irja Askola kertoi tänään vuosikokouksessamme kokemuksistaan ja kohtaamistaan pitkän uransa aikana. Saimme kuulla kertomuksia erilaisista ihmisistä eri maissa ja maanosissa. Lisäksi Irja jakoi kanssamme tuntojaan ja tunnelmiaan siltä ajalta, jolloin hän toimi Suomen ensimmäisenä naispiispana.
Askolan puheesta välittyi kansainvälisyyden merkitys ja se, miten tärkeää on ymmärtää ihmisten erilaisuutta. Hän kannusti meitä kaikkia rakentamaan arjessamme yhteisöllisyyttä.
Tapaamisen yhteydessä pidettiin myös yhdistysksen syyskokous, jossa  puheenjohtajana toiminut Risto Rämö ja sihteerin tehtävia hoiti tuttuun tapaan Annikki Luoma.

Joulukuun tapaaminen poikkeavasti 29.11.2018

Vuoden viimeisessä kuukausitapaamisessa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelujohtaja Tiina Salminen kertoi Keski-Uusimaan Sote-koealueen toiminnasta. 
Aihe sai aikaan vilkkaan keskustelun siitä miten ikäihmisten palvelut tullaan tulevaisuudessa järjestämään Tuusulassa. Esitetyn aineiston perusteella esiintyi pelkoa siitä, miten ikäihmiset löytävät oikeat palvelut monimutkaisen organisaatiossa.