Vaalipaneeli to 9.3.2023

Tuusulan senioreiden vaalipaneeliin 9.3.2023 osallistui oiva joukko eduskuntavaaliehdokkaita eli Sari Multala, Eemeli Peltonen, Antti Kaikkonen, Ari Koponen ja Outi Huusko. Tuulikki Petäjäniemen vetämässä keskustelussa puhuttiin mm. taloudesta ja valtion velkaantumisesta sekä niistä keinoista, joilla julkinen talous saataisiin tasapainoon. Mahdollisia leikkauskohteita ehdokkat eivät rohjenneet tuoda esiin. Sen sijaan he puhuivat kasvun edellytyksistä kuten koulutuksesta ja työllisyydestä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Siinä yhteydessä tuli esiin myös jo eläkkeellä olevien ihmisten työpanoksen merkitys. Ikäihmisten arvostusta haluttiin nostaa muistuttamalla heidän panostuksestaan vapaaehtoistyöhön ja lasten ja lastenlasten auttamiseen. Myös omaishoito nousi keskusteluun.

Hoitajapulan panelistit ratkaisivat työoloja parantamalla ja maahanmuutolla.

Digitalisaatioon otettiin kantaa peukuttamalla vaihtoehtoa, jonka mukaan aina pitää olla mahdollisuus saada palveluita myös puhelimitse ja kasvoikkain.

Monet seniorit muistavat lapsuudestaan sota-ajan tai ainakin sodan jälkeisen jälleenrakentamisen ajan. Sen ja Euroopassa nyt käytävän Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Suomen turvallisuus on meille erityisen tärkeää. Panelistit olivat yksimielisiä puolustukseen panostamisesta ja siitä, että maanpuolustustahto on Suomessa korkealla. Nato-jäsenyyttä pidettiin tärkeänä ja sen toivottiin toteutuvan viimeistään kesällä.

Paneelimme ja sen teemat saivat myös näyttävästi julkisuutta Keski-Uusimaa -lehdessä. Näin toteutimme myös meille senioreille tärkeää edunvalvontatehtävää.

Teksti: Tuulikki Petäjäniemi
Kuvat: Anton Soinne