Syksy 2023

Joulukuun kuukausitapaaminen to 7.12.2023

Joulukuun kuukausitapaamisessa meitä ilahdutti musiikkineuvos Marjukka Riihimäki kertomalla vaikuttavasta urastaan ja innostamalla lopuksi meidät seniorit laulamaan tuttuja lauluja.
Marjukka on musiikinopettajaksi valmistuttuaan toiminut opettajana mm. Töölön yhteiskoulussa ja kokonaiset 30 vuotta Sibelius-lukiossa, jonka kuoro on joulun alla siivittänyt kansanedustajien lähtöä joulun viettoon 1980-luvun loppupuolelta saakka Marjukan johdolla ainakin 20 kertaa.
Marjukka on tullut suurelle yleisölle ja monelle seniorillekin tutuksi erityisesti Philomela- ja Grex Musicus -kuorojen taiteellisena johtajana. Hänelle myönnettiin musiikkineuvoksen arvonimi 2009 ja Pro Finlandia -mitali 2022.
Eläkkeelle jäätyään Marjukka on laulattanut mm. Miina Sillanpää -säätiön omistaman Wilhelmiina-asumiskeskuksen iäkkäitä asukkaita. Erityisesti hän kertoo yllättyneensä siitä, miten paljon muistiyksikön muistisairaat asukkaat muistivat laulujen kautta.
Myös me seniorit innostuimme laulamaan Marjukan säestyksellä mm. laulut Arvon mekin ansaitsemme, Kesäpäivä Kangasalla, Talvella Talikkalan markkinoilla ja Kun taas on aika auringon sekä lopuksi Kalliolle kukkulalle. Yhteislaulujen jälkeen taputuksista ei tahtonut tulla loppua. Moni toivoi, että saisimme Marjukka Riihimäen toisen ja kolmannenkin kerran kertomaan meille musiikin ilosanomaa ja laulamaan kanssamme.

Alla näyte seniorisekakuoron esityksestä:
https://bin.yhdistysavain.fi/…/Kalliolle%20kukkulalle.mp3⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tuusulan seniorit ry:n syyskokous to 2.11. klo 12.45 Mäntymäellä

Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilkka Ertimo ja sihteerinä Lea Sirola. Osanottajia oli 30. Syyskokous hyväksyi yksimielisesti yhdistykselle uudet säännöt. Ne vastaavat liiton kahden kokouksen mallisääntöjä, jotka on ennakkotarkastettu PRH:ssa.     Ennakkotarkastuksen vuoksi sääntöjen voitiin katsoa tulevan voimaan välittömästi hyväksynnän jälkeen.
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024. Toimintasuunnitelma noudattelee pääosin aikaisempien vuosien suunnitelmaa. Jäsenmaksu pidettiin ennallaan 25 eurossa, ja talousarvio on tehty siltä pohjalta.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Leena Mäkelä. Hallituksen jäsenmääränä päätettiin pitää kahdeksana ja varajäsenmääräksi päätettiin kaksi. Hallituksessa jatkavat Erkki Helminen, Mertsi Karjunen, Mailis Korkiakangas, Marjatta Ojala, Riitta Ristolainen, Pekka Ruotsalainen ja Sakari Simola. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin  Kristiina Välimäki. Hallituksen varajäseniksi valittiin Margit Perälä ja Riitta Nybäck.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Risto Rämö ja varatoiminnantarkastajaksi Seppo Yli-Antola. Uudenmaan kansallisen senioripiirin hallitukseen ehdotetaan Leena Mäkelä.
Varsinaisen kokousosion päätyttyä kuulimme vanhusasiavaltuutettu Päivi Topon esityksen iäkkäiden oikeuksista.

Marraskuun kuukausitapaaminen to 2.11.2023

Vanhusasiavaltuutettu 

PÄIVI TOPO

Iäkkäiden oikeuksista.

Me Tuusulan seniorit saimme marraskuun kuukausitapaamiseemme vieraaksemme Suomen ensimmäisen vanhusasiavaltuutetun Päivi Topon, joka on nyt toiminut virassaan lähes kaksi vuotta.

Valtuutettu seuraa ikääntyneiden aseman ja oikeuksien toteutumista samoin kuin lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioi, miten ne vaikuttavat ikääntyneisiin. Lisäksi hän antaa lausuntoja ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa tarkastelemalla sitä, kuinka päätöksiä tehtäessä otetaan iäkkäät huomioon. Vanhusasiavaltuutettu kokee tärkeäksi yhteistyön eri järjestöjen kuten eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Yksittäisten ihmisten ikäsyrjintä -asiat kuuluvat yhdenvertaisuus-valtuutetulle. Vanhusasiavaltuutettu keskittyy vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon ja yrittää löytää keinoja, joilla ikäsyrjintää saadaan kitkettyä. Erityisesti hän nostaa esiin lainsäädännön vaikutuksia kaikkein ikääntyneimpiin.

Ilkka Ertimon kysymykseen Minkä ikäinen on iäkäs? Topo vastasi puhuvansa ikääntyneistä ihmisistä ja lisäsi, että vanhus on kaunis sana, joka kuitenkin viittaa pitkän elämän lisäksi siihen, että terveydessä on paljon haasteita.  Lainsäädännössä oleva 65 vuoden raja alkaa Topon mielestä olla vanhentunut.

Maija Heikkilän kysymykseen, onko vanhusasiavaltuutettu saanut jo jonkin asian muutettua, Topo vastasi toteamalla, että vaikuttamisaika on ollut melko lyhyt. Yksi vanhusasiavaltuutetun saavutus liittyy viime eduskuntakaudella säädettyyn vammaispalvelulakiin, johon oltiin tuomassa ikääntymisrajoitus. Sen myötä 65 vuotta täyttäneiden olisi ollut käytännössä mahdotonta saada vammaispalveluita, ellei vammautuminen olisi tapahtunut paljon aiemmin.

Senioreissa on ollut puhetta siitä, että mielipidekyselyissä näkemystä ei yleensä kysytä yli 75- tai 79-vuotiailta. Vanhusasiavaltuutettu kertoi ehdottaneensa kaikkien yläikärajojen poistamista kyselyistä.  Esimerkiksi Tilastokeskus onkin nostanut kyselyiden ikärajaa 89 vuoteen, mutta yli 90-vuotiaat jätetään sielläkin edelleen kyselyiden ulkopuolelle.

Kuvassa keskellä Päivi Topo rinnallaan Leena Mäkelä ja Ilkka Ertimo.

Lokakuun kuukausitapaaminen to 5.10.2023

Keusoten aluevaltuuston 
varapuheenjohtaja

TUIJA REINIKAINEN

Keusoten palveluverkko.

Tuija Reinikainen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Keusoten aluevaltuuston varapuheenjohtaja, kertoi Keusoten ajankohtaisista kuulumisista Tuusulan senioreille. Aihe kiinnosti, sillä Mäntymäen tilat olivat aivan täynnä, ja keskustelu oli vilkasta.

Monet kuulijoista eivät vielä tienneet, että Hyrylän terveysasemalla on kolmena päivänä viikossa (ma-ke) tarjolla neuvontapalveluja kasvokkain. Tämä on ikäihmisille erittäin tärkeää palvelua, sillä monet meistä eivät pysty syystä tai toisesta käyttämään lisääntyviä digipalveluita. Myös puhelimella saatavat palvelut ja takaisinsoitto ovat toimineet viime aikoina melko hyvin.

Keusoten palveluverkkopäätöksiä ei ole vielä tehty. Tuusulaan suunniteltu täyden palvelun hyvinvointikeskus on sekin viimeistä sinettiä vailla. Seniorit toivoivat, että hyvinvointikeskus toteutetaan mahdollisimman pian.

Tuija Reinikainen kertoi, että hyvinvointialueella on useita merkittäviä kehittämishankkeita. Niihin on saatu rahoitusta yli 11 miljoonaa euroa. Hankkeet koskevat mm. toimintakykyä tukevan moniammatillisen toimintamallin ja omaishoidon palveluiden kehittämistä.

Tuulikki Petäjäniemi  

Syyskuun kuukausitapaaminen to 7.9.2023

Kansallisen senioriliiton 
varapuheenjohtaja

PAAVO PELTOSAARI

esitelmöi aiheesta:
Elämäniloa ja voimaa 
senioritoiminnasta.

Kuva: Kari Mäkelä

Kansallisen senioriliiton varapuheenjohtaja Paavo Peltosaari oli puhujana Tuusulan senioreiden syyskuun kuukausitapaamisessa. Hän kertoi senioriliiton ajankohtaisista asioista, toiminnasta ja tulevaisuudesta. Liiton uusi teema on ”Elämäniloa ja voimaa”, jota senioritoiminta jäsenilleen tuottaa.

Senioriliitto piti liittokokouksensa alkukesällä Savonlinnassa. Liiton puheenjohtajaksi valittiin Kari Kantalainen ja varapuheenjohtajiksi Nyky Vanhanen ja Paavo Peltosaari, joka aloitti nyt toisen kolmivuotiskautensa varapuheenjohtajana. Paavo Peltosaari asuu Järvenpäässä.

Leena Mäkelä