Etäluento 2.6.2020

Ensimmäisen etäluentomme aiheena ikäihmisten terveys ja korona

Geriatrian erikoislääkäri Marja Manninen-Ollbergin oli määrä luennoida kuukausitapaamisessamme huhtikuussa. Korona vuoksi jouduimme peruuttamaan tämän tilaisuuden ja muunkin kevään ohjelman.

Tällä viikolla otimme kuitenkin vahingon takaisin ja järjestimme kaikkien aikojen ensimmäisen etäluennon jäsenistöllemme. Marja puheenvuoron otsikon muotoilimme nyt kuulumaan ”Terveyden ylläpitäminen iän karttuessa ja korona-aikana”.

Manninen-Ollberg painotti liikunnan ja monipuolisen ravinnon vaikutusta ikäihmisten toimintakykyyn ja sairauksien ehkäisyyn. Liikkeessä pysyminen ylläpitää lihasvoimaa, estää kaatumista ja ehkäisee aivojen toimintakyvyn heikentymistä. Fyysinen aktiivisuus on niin tärkeää, että maan hallituskin on nyt patistanut meitä ikäihmisiä ulos ja liikkumaan koronasta huolimatta.

Muistisairauksiin erikoistunut puhujamme korosti, että myös aivot tarvitsevat pitkäkestoista, säännöllistä ja riittävän haastavaa ”jumppaa”. Tämän tiedostaen olimme Tuusulan senioreissa siirtäneet muistikerhomme tehtävät jo maaliskuussa koronan vuoksi nettisivuillemme.

Marja Manninen-Ollberg nosti sosiaalisista suhteista ja niiden merkityksestä puhuessaan esiin läheisten ohella kerhot, harrastukset ja vapaaehtoistyön sekä järjestötoiminnan. Tässä oli muistutus meille senioreillekin siitä, kuinka merkittävää työtä teemme, kun järjestämme jäsenillemme yhteisiä tapahtumia, retkiä ja matkoja ja mahdollisuuksia yhdessä harrastamiseen.

Kevään aikana sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssa on kehotettu välttämään. Erityisesti yksin asuvien ikäihmisten oma kokemus yksinäisyydestä on Manninen-Ollbergin mukaan saattanut lisääntyä. Joka tapauksessa kotona eristyksissä oleminen on vaikuttanut mielialaan. Tilanteen korjaamiseksi me seniorit olemme poikkeustilan aikana käynnistäneet jäsenillemme useita soittorinkejä. Ahkerimmat ovat vaihtaneet kuulumisia puhelimitse useita kertoja viikossa.

Yhdistyksemme hallitus suunnittelee nyt syyskauden toimintaa kuukausitapaamisineen, kerhoineen ja retkineen normaaliaikojen tapaan. Ensimmäisen etäluentomme onnistuminen lisäsi kuitenkin merkittävästi valmiuksiamme etätapaamisiin, jos normaalitoimintaan ei voitaisi syksyllä palata.

Tuulikki Petäjäniemi

Talvi-kevät 2020

Helmikuun kuukausitapaaminen 6.2.2020

Tapaamisemme aiheena oli Hyrylän keskustan kehittäminen, josta alustivat kunnan kiinteistökehityspäällikkö Hannu Kantola ja kaavasuunnittelija Jenni Aalto.
Erityisesti kiinnostivat Hyrylän torin paikalle suunniteltu palvelukeskus eli Prisma, erikoisliikkeet ja parkkipaikat. Lohduttava tieto oli, että torialue löytyy uudelta paikalta jatkossakin, tosin nykyistä pienempänä.
Omat toiveemme liittyivät linja-autoliikenteen sujuvuuteen ja linja-autoaseman tulevaan sijaintiin sekä aseman saavutettavuuteen ja turvallisuuteen.
Kehittämistyöltä odotamme esteettömyyttä ja liikkumisen sujuvuutta sekä selkeää viitoitusta. Keskustaan kaipaamme myös ilta- ja yöelämää ja kaiken kaikkiaan aktiivista toimintaa ja viihtymistä! Lissun kioski säilyy - se on hyvä!

Kiinteistökehityspäällikkö Hannu Kantola ja kaavasuunnittelija Jenni Aalto
Uusi uljas keskusta.

Lue Keskarin juttu kokouksesta, klikkaa kuvaa!

Senioreita oli mukavasti paikalla.

Tammikuun kuukausitapaaminen 16.1.2020

Vuoden ensimmäinen kuukausitapaaminen aloitettiin perinteisesti muistamalle viime vuonna poisnukkuneita yhdistyksen jäseniä. Hannu Hartala kertoi henkilöiden taustoista ja Annikki Luoma sytytti kynttiät poisnukkuneelle.

Kuukausitapaamisessa kuulimme ennakkotiedoista poiketen puheenjohtaja Tuulikki Petäjäniemen puheenvuoron "Ikäihmiset voimavarana". 
Hän kertoi, miten ikäihmiset eivät suinkaan ole yhteiskunnalle vain taakka tai rasite. Päinvastoin me olemme vahva apu ja ilo lastenlapsillemme, osallistumme aktiivisesti vapaaehtoistyöhön ja pyöritämme järjestötoimintaa.  Moni toimii omaishoitajana. Merkityksemme kuluttajina näkyy jo markkinoinnissa. Talouden puolella eläkkeissä on isoja eroja, samoin varallisuudessa. Oma koti omistusasuntona on suurin sijoituksemme, mutta myös säästöjä eri muodoissa on melko paljon. 
Lopuksi Petäjäniemi kertoi Tuusulan Ikäihmisten neuvoston työstä, kotihoidosta ja ympärivuorokautisesta hoivasta sekä IKNEn niistä ja kunnan hyvinvointisuunnitelmasta antamista lausunnoista. Näistä aiheista ja varallisuuden mahdollisesta huomioonottamisesta ikäihmisten palveluita tarjottaessa nousi tapaamisessa vilkas keskustelu. Kotisairaalatoiminta sai tunnustusta.