Talvi-kevät 2021

Etätapaaminen helmikuussa 4.2.2021

HELMIKUUN TAPAAMISESSA to 4.2. valmiuspäällikkö Arto Taskinen Keski-Uusimaan pelastuspalvelusta opasti omatoimiseen varautumiseen. 
Katso esitelmä, klikkaa kuvaa!

Etätapaaminen tammikuussa 14.1.2021

Arja Elovirran luennosta ”Mitä taide on” 

Elovirran mukaan ensimmäinen taidenäyttely Suomessa pidettiin vuonna 1847, jolloin Helsingin yliopiston tiloissa oli esillä klassisten kipsiveistosten kokoelma. Silloin taiteeksi riitti klassinen suuntaus, vaikka työt olivat kopioita.

Seuraavaksi Kansallismuseossa oli esillä keskiaikaisia pyhimyskuvia, joita oli aiemmin lähestytty hartauden harrastuksen välineinä. Kun pyhimyskuvia siirrettiin museoihin, niitä alettiin katsoa taiteen tavoin ja historian välikappaleina. Elovirta esitti kuitenkin kysymyksen, olivatko pyhäinkuvat taidetta tilanteessa, jossa niitä pidettiin uskonnon ja Pyhän välikappaleina ja tuotettiin tilaajien tarpeisiin.

Sittemmin taide toimi vallan manifestaationa. Tilattiin kuvia hallitsijoista ja näitä kuvia piti kunnioittaa kuten hallitsijaa itseään. Muotokuvat tulivat suosituiksi vallasväen piirissä. Valtion historiaa ja identiteettiä kuvaava taide toimi puolestaan kansakunnan rakentajana.

Salonkiajattelun käynnistymisen jälkeen päästiin tilanteeseen, jossa taide ei enää ollut vain tilaajien katsottavissa vaan jokaisen oikeus ja mahdollisuus. Katsojan subjektiivinen havainto tuli mukaan. Luotiin myös hyvän taiteen kriteerit.

Moderni taide ei ole esittävää eikä näkyvää maailmaa kuvaavaa, vaan teos on omalakinen. Väri ja rytmi määrittävät teoksen ja sattuma korostuu. Modernia taidetta katsoessaan ihminen voi tuntea itsensä loukatuksi, jos hän ei ymmärrä, miksi jokin työ on taiteeksi hyväksyttävää. Voidaan kuitenkin kysyä, pitäisikö ymmärtää.

Monesti kuulee sanottavan, että apinakin pystyisi tämän tekemään. Silloin puhutaan ”taidon puuttumisesta”. Tapahtuu kyseenalaistamista siitä, miten taidetta voidaan arvioida tai mikä on hyvää taidetta ja jos taide ei ole hyvää, onko se taidetta ollenkaan.

Moni asia voi olla taidetta ja ihmisellä on oikeus valita, mikä häntä eniten koskettaa. Kotien taidetta Keravalla 2009 kuvasi töitä, jotka olivat tärkeitä juuri niille ihmisille, joiden kotona työt tavallisesti olivat.

Lopuksi Elovirta esitteli Sitran laatiman kaavion taiteen merkityksestä yhteiskunnalle. Sen mukaan taide ja sen omaksuminen tuottaa muun muassa sosiaalista hyvinvointia vähän samaan tapaan kuin senioritoimintakin.

Muistiin merkitsi Tuulikki Petäjäniemi